Zajęcia dodatkowe
oferowane Kropelkom w naszym przedszkolu:
 • rytmika
 • grafomotoryka
 • sensoplastyka
 • spotkanie z muzyką
 • „Owady i spółka ” – spotkania z przyrodnikiem
 • „Coś z niczego”
 • gimnastyka
 • zajęcia plastyczne
 • język angielski
 • taniec
 • ZUMBA
 • dogoterapia „Psia Edukacja”
 • „Badania małego odkrywcy” – doświadczenia
 • wycieczki, wystawy
 • Teatry
 • prelekcje (policjant, kolejarz, straż miejska, straż pożarna, człowiek muzyka itp.)
 • warsztaty (cukiernicze, pszczelarskie, lepienie z gliny, itp.)
 • bale, zabawy z animatorami
 • przedstawienia teatralne
 • każda Kropelka ma organizowane urodzinki !!!