Przedszkole Kropelka
czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 17:00.
Oferujemy dwa oddziały przedszkola blisko siebie:
I oddział  na ul. Grota Roweckiego 12
II oddział na ul. Zielona 18