fabook

Zajęcia dodatkowe

 Zajęcia dodatkowe

jakie oferujemy dzieciakom w naszym przedszkolu:

 • rytmika (najlepszy Animator Renata Wójcik-  „Bajki na ścianie” 10 zł/m-c)

 • grafomotoryka

 • sensoplastyka

 • spotkanie z muzyką

 • „Coś z niczego”

 • gimnastyka

 • zajęcia plastyczne

 • język angielski

 • taniec

 • ZUMBA z Tunią (gwiazdą sceny muzyczne Marta Stanienda – Świątek)

 • dogoterapia „Psia Edukacja”

 • „Badania małego odkrywcy” – doświadczenia

 • wycieczki, wystawy

 • prelekcje (policjant, kolejarz, straż miejska, straż pożarna, człowiek muzyka itp.)

 • warsztaty (cukiernicze, pszczelarskie, lepienie z gliny, itp.)

 • bale, zabawy z animatorami

 • przedstawienia teatralne

 • każda Kropelka ma organizowane urodzinki !!!

Zajęcia proponowane:

 • religia

Ze względu na to, iż nie wszystkie dzieci mogą podejmować każdy rodzaj aktywności, rodzaj zajęć dodatkowych ustalamy w porozumieniu z rodzicami.