Zajęcia dodatkowe

oferowane Kropelkom w naszym przedszkolu:

 • rytmika

 • grafomotoryka

 • sensoplastyka

 • spotkanie z muzyką

 • „Owady i spółka ” – spotkania z przyrodnikiem

 • „Coś z niczego”

 • gimnastyka

 • zajęcia plastyczne

 • język angielski

 • taniec

 • ZUMBA

 • dogoterapia „Psia Edukacja”

 • „Badania małego odkrywcy” – doświadczenia

 • wycieczki, wystawy

 • Teatr Bajkowe Skarbki Śląska

 • prelekcje (policjant, kolejarz, straż miejska, straż pożarna, człowiek muzyka itp.)

 • warsztaty (cukiernicze, pszczelarskie, lepienie z gliny, itp.)

 • bale, zabawy z animatorami

 • przedstawienia teatralne

 • każda Kropelka ma organizowane urodzinki !!!